NOVINKA!

ASISTENČNÍ SLUŽBA: PO - NE / 8-20 HOD +420 727 821 364

Jak to funguje

POKUD SE CESTUJÍCÍ V PRAVIDELNÉ LETECKÉ PŘEPRAVĚ, NEBO PŘEPRAVĚ CHARTEROVÉ DOSTANE DO SITUACE, ŽE:

 1. Zpoždění letu je větší než 3 hodiny
 2. Let je zrušen a cestujícímu to není oznámeno alespoň 14 dní předem (výjimku tvoří ty případy, kdy zrušení letu bylo z důvodu tzv. vyšší moci, tedy případů kterým nemohla letecká společnost zabránit např. počasí, atd.)
 3. Je vyloučen z přepravy proti své vůli (tzv. obchodní překnihování)

Pak má každý cestující vůči letecké společnosti právo na:

 1. Občerstvení, případně ubytování
 2. Vrácení jízdného nebo přesměrování na jiný let
 3. Finanční kompenzaci

Finanční kompenzace může v takovýchto případech být:

 1. 250 EUR pro lety do 1500km
 2. 400 EUR pro lety od 1500km do 3500km
 3. 600 EUR pro lety nad 3500 km

Většina cestujících však těchto svých práv nevyužívá, nebo o nich ani neví! Důvodem je neznalost, ale i skutečnost, že způsob vyřízení bývá zdlouhavý a často účelově velmi komplikovaný (cestující musí vše vyřizovat v cizím jazyce, sám zjistit, koho má kontaktovat, složitě komunikovat s příslušnými zákaznickými centry leteckých společností, dokazovat, že splnil podmínky pro odškodnění, atd.).

To vše cestující často odradí. Proto je zde společnost Transplan s.r.o., která prostřednictvím systému Nahrady.cz, vše vyřeší za klienty.

Rada Evropské Unie vytváří a schvaluje celou řadu zákonů, které chrání Evropany a evropský spotřebitelský trh a nabízí jim možnost, jak se domoci svých práv zákonným způsobem.

V této souvislosti existuje platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, které svým obsahem zásadním způsobem posiluje práva cestujících v letecké dopravě v případě „provozních nepravidelností“ u leteckých společností EU v obou směrech nebo na odletech z evropských letišť i s neevropskými dopravci.

JAK TO PROBÍHÁ?

Přenesením svého problému na tým Nahrady.cz je klient zbaven stresu z komunikace s leteckými dopravci, šetří svůj čas a především – domůže se náhrady, na kterou má nárok.

Cestující se prostřednictvím webového formuláře zaregistruje do systému Nahrady.cz. Proces registrace nezabere více než 5 minut a v jejím rámci nejsou vyžadovány žádné detailní osobní údaje, pouze základní informace, aby bylo možné:

 1. Prokázat cestujícím uvedený let a kvalifikovat ho pro výplatu kompenzace
 2. Prokázat cestujícího, že na daném letu byl skutečně knihován a let nastoupil

Následně již probíhá „komunikace“ systému Nahrady.cz se systémy pro ověřování parametrů uskutečněných letů v rámci EU.

Pokud je nárok na finanční náhradu potvrzen, je klient vyzván k doplnění potřebných údajů a dále již za něj komunikuje s leteckou společností tým Nahrady.cz. Ve spolupráci s právníky je připraven pro klienta vymoci oprávněnou náhradu i soudní cestou.

Jakmile dojde k úhradě finanční náhrady od letecké společnosti, částka je v dohodnuté výši převedena na účet klienta.

Stáhněte si aplikaci
Náhrady do telefonu

App Store Google play

Jak to funguje

Jak to funguje - proces

Napsali o nás